In 2014 startte Eline met de Minor Mediapedagogiek op Windesheim Flevoland. Voor de Minor moest zij een praktijkonderzoek doen. Dit onderzoek heeft ze bij haar vader Eric gelopen. In dit onderzoek is gekeken naar de inzetbaarheid van ICT lessen en hoe deze lessen het beste aangeboden kunnen worden. Hier zijn toen tien ICT lessen PO uit ontstaan voor de groepen 5 t/m 8. Na het afronden van de minor ontstond bij Eric en Eline het idee om verder te gaan met het creëren van lessen.

Deels omdat Eric in de voorgaande jaren veel materiaal ontwikkeld had. Het idee ontstond om deze lessen te ordenen en in één zelfde format te zetten om ze als compleet lespakket aan te bieden.

Deze ICT-lessen richten zich niet alleen op veilig internetten maar ook op de werking van verschillende programma’s en de werking van de computer zelf, Wat is nu een goede houding achter de computer en wat doe ik als de computer een foutmelding weergeeft.

Nu 2021 is de omslag naar online leren en kun je op deze website tips vinden en workshops op gebied van Microsoft 365 .

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.